Hög säsongs veckor är:
v51-52 jul & v1 nyår
v7-8-9 sportlov
v13-14 påsk
v25 midsommar.
v29-32 semestertider
v44 höstlov.
plus alla röda dagar.

Semester stängt 23juli-2augusti 


Avtal enligt följande 27 punkter gäller för hundpensionat:

  1. Källhagens gård förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn och att rasta hunden regelbundet samt att aktivera med lek och stimuleringsuppgifter.
  2. Källhagens gård förbinder sig att följa det undertecknande avtalet mellan oss och ägare.
  3. Din hund skall vara frisk och fri från ohyra, löss, skabb eller liknande, vi har rätt att neka din hund om vi misstänker att den är sjuk, skadad eller bär på smitta.

OBS: Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.

4. Hunden skall vara grundvaccinerad mot parvo, valpsjuka, för vaccinationer gäller
intervallen var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar. Medtag vaccinationskort.

5. Om hunden förolyckas eller skadas under vistelsen så är källhagens gård skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det kan påvisas att skadan vållats på grund av brister i vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan uppenbar oaktsamhet från källhagens sida.
Ersättningen utgår i sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundens egna försäkring.

6. Hunden ska vara liv och veterinärvårdsförsäkrad.
(har ni ej detta kan jag hjälpa till med detta via försäkringsbolaget svedea.)

7. Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).

8. Du ska kunna visa Kopior/original på försäkringsbrev samt legitimation medtages till pensionatet.

9. Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas 80% av totala avgiften fram till 24 timmar innan lämning, därefter återbetalas ingenting.

10. Vi har ingen bokningsavgift utan man betalar hela vistelsen senast 48tim innan inlämningsdagen.
senare avbokning debiteras med halva kostnaden för vistelsen.

11. Om avgifter inte betalas i tid så har Källhagens gård rätt att neka kunden platsen.

12. Föreståndaren för källhagens gård har rätt att sätta in vikarierande personal.

13. Din hund skall kunna gå obehindrat i 150-180cm koppel utan att dra eller kasta sig runt. 

14. Om hunden uppvisar uppenbara svårigheter att anpassa sig till pensionatet, så kan avtalet komma att sägas upp omedelbart, ert avtal sägs upp omedelbart och inbetald avgift återfås ej och hunden skall hämtas omgående. 
tex oavbruttet skällande är inte acceptabelt.
Ni får skicka med hunden antiskall halsband med vibration/ultraljud/spray eller liknade men då skall detta fungera och vara prövat hemma på er hund. 
(Det är alltid bra att ha en inskolning 1 eller 2 dygnen tid innan den riktiga semestern)

15. För hundar med problematik såsom: * Hanteringsproblem tex med “bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik * okontrollerat skällande tex separationsångest – så krävs inskolning! Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan och avgifter återbetalas ej!

16. Hundägaren skall se till att hunden är ordentligt rastad när den kommer till källhagens gård, om inte annat överenskommet.

17. Vid lämning/hämtning följs våran för bokade tid. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför vår inbokade in och utlämningstider! ( kan vara på promenader med andra inackorderingar & således inte på plats)

18. Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål men man kan alltid fråga.

19. Hämtas inte hunden angiven tid debiteras ni 400kr, för ett nytt dygn direkt oavsett anledning, då detta medför extra kostnader för oss då er hunds plats skall lämnas till en ny hund. Hunden lämnas bara ut till ägare eller av ägare godkänd person för er säkerhet.

20. För aktuella priser se våran hemsida.

21. Foder skall medtagas så hunden äter det fodret den är van med, fryst eller torrt bestämmer ni. Skulle fodret ta slut under hundens vistelse tar jag 35kr/mil plus inköpskostnad för att köpa in ert foder, debiteras er vid hämtning. ( Om ni inte godkänner ett foder vi har i butiken, då debiteras 25kr per mål)

22. På sommaren är fästingmedel starkt att rekommendera då detta ligger på landet och mycket skogspromenader förekommer.

23. Källhagens gård har rätt att vid akuta sjukdomstillstånd eller olycksfall köra hunden till veterinär utan att först meddela ägaren. och i det fall det går att ringa ägaren/kontaktperson och denna ej kan så gäller följande att om hunden behöver köras till veterinär utgår extra avgift med 500kr per gång, samt milersättning 35kr/mil. (debiteras vid hämtning) Veterinärvård bekostas av ägaren. 

24. Källhagens gård ansvarar inte för händelser av naturens krafter så som blixtnedslag eller nedfallande träd eller dyligt, vid hård vind. Översvämning. Brand.

25. Om hunden tuggar sönder eller förstör inredningen kommer ni debiteras för skadegörelse 300-500kr som debiteras er vid hämtning. Egen bädd får medtagas.

26. För att flerhunds rabatt skall utgå, skall samma ägare vara registrerad på samtliga hundar på jordbruksverket, alternativt folkbokförda på ägare på samma adress och kunna vistas i samma box och rastas samtidigt, Be om pris för fler hundar.
27. När ni betalar er hunds vistelse godkänner ni även dessa villkor. 

Inlämnings/hämtnings regler

För att behålla lugnet på pensionatet har vi följande tider för inlämning

Kl. 10.00 kl. 14.00 och kl. 16.00 (er hund behöver landa innan det blir natt) 

Hämtning senast kl. 19.00

För pensionatet så väljer man sin inlämnings tid, som då också blir hämtnings tiden 24tim senare. 
väljer man att lämna in kl. 10.00 och hämta kl. 16-19 debiteras en dagtid enligt: vardag 250kr helg 400kr