Välkommen till

Källhagens Gård
Hundpensionat / Hunddagis.
uppfödning av Staffordshire Bullterrier & Maine coonAvtal enligt följande 27 punkter:

  1. Källhagens gård förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn och att rasta hunden regelbundet samt att aktivera med lek och stimuleringsuppgifter.
  2. Källhagens gård förbinder sig att följa det undertecknande avtalet mellan oss och ägare.
  3. Din hund skall vara frisk och fri från ohyra, löss, skabb eller liknande, vi har rätt att neka din hund om vi misstänker att den är sjuk, skadad eller bär på smitta.

OBS: Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.

4. Hunden skall vara grundvaccinerad mot parvo, valpsjuka, för vaccinationer gäller
intervallen var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar. Medtag vaccinationskort.

5. Om hunden förolyckas eller skadas under vistelsen så är källhagens gård skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det kan påvisas att skadan vållats på grund av brister i vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan uppenbar oaktsamhet från källhagens sida.
Ersättningen utgår i sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundens egna försäkring.

6. Hunden ska vara liv och veterinärvårdsförsäkrad.
(har ni ej detta kan jag hjälpa till med detta via försäkringsbolaget svedea.)

7. Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).

8. Du ska kunna visa Kopior/original på försäkringsbrev samt legitimation medtages till pensionatet.

9. Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas 50% av totala avgiften fram till 72 timmar innan lämning, därefter återbetalas ingenting.

10. Bokningsavgift och slutbetalning återbetalas ej vid ev. återbud. Bokad tid debiteras. Vid avbokning mindre än 14 dagar lågsäsong och 30 dagar storhelger/högsäsonger (enligt hemsidan) innan lämning eller om du inte avbokar alls, debiteras fullt belopp för hela vistelsen.

11. Om avgifter inte betalas i tid så har Källhagens gård rätt att neka kunden platsen. Ev. inbetald bokningsavgift återbetalas ej och bokad tid debiteras.
12. Vid obetald vistelse tillkommer påminnelseavgift samt administrations avgift på 150kr.

13. Föreståndaren för källhagens gård har rätt att sätta in vikarierande personal.

14. Har ni bokat in flertalet strödagis dagar över månaden återbetalas inte avgiften om hunden inte kan nyttja sin plats pga sjukdom eller ohyra, eller att ägaren blir sjuk och håller hunden hemma. Inte heller pga andra orsaker som ledighet osv. i mån av plats kan dagarna eventuellt bytas ut inom samma kalendermånad.

15. Om hunden uppvisar uppenbara svårigheter att anpassa sig till pensionatet, så kan avtalet komma att sägas upp omedelbart. (Det är alltid bra att ha en inskolning innan den riktiga semestern)

16. För hundar med problematik såsom: * Hanteringsproblem tex med “bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik * okontrollerat skällande tex separationsångest – så krävs inskolning! Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!

17. Hundägaren skall se till att hunden är ordentligt rastad när den kommer till källhagens gård, om inte annat överenskommet.

18. Vid lämning/hämtning följs våran för bokade tid. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför vår inbokade in och utlämningstider! ( kan vara på promenader med andra inackorderingar & således inte på plats)

19. Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål men man kan alltid fråga.

20. Hämtas inte hunden angiven tid debiteras ni 400kr, för ett nytt dygn direkt oavsett anledning, då detta medför extra kostnader för oss då er hunds plats skall lämnas till en ny hund. Hunden lämnas bara ut till ägare eller av ägare godkänd person för er säkerhet.

21. För aktuella priser se våran hemsida.

22. Foder skall medtagas så hunden äter det fodret den är van med, fryst eller torrt bestämmer ni. Skulle fodret ta slut under hundens vistelse tar jag 35kr/mil plus inköpskostnad för att köpa in ert foder, debiteras er vid hämtning.

23. På sommaren är fästingmedel starkt att rekommendera då detta ligger på landet och mycket skogspromenader förekommer.

24. Källhagens gård har rätt att vid akuta sjukdomstillstånd eller olycksfall köra hunden till veterinär utan att först meddela ägaren. och i det fall det går att ringa ägaren/kontaktperson och denna ej kan så gäller följande att om hunden behöver köras till veterinär utgår extra avgift med 500kr per gång, samt milersättning 35kr/mil. (debiteras vid hämtning) Veterinärvård bekostas av ägaren. 

25. Källhagens gård ansvarar inte för händelser av naturens krafter så som blixtnedslag eller nedfallande träd eller dyligt, vid hård vind. Översvämning. Brand.

26. Om hunden tuggar sönder eller förstör inredningen kommer ni debiteras för skadegörelse 300-500kr som debiteras er vid hämtning. Egen bädd får medtagas.

27. För att flerhunds rabatt skall utgå, skall samma ägare vara registrerad på samtliga hundar på jordbruksverket, alternativt folkbokförda på ägare på samma adress.
Be om pris för fler hundar.

Inlämnings/hämtnings regler

För att behålla lugnet på pensionatet har vi följande tider för lämning

Kl. 10.00 kl. 14.00 och kl. 16.00 (er hund behöver landa innan det blir natt) 

Hämtning senast kl. 19.00

För pensionatet så väljer man sin inlämnings tid, som då också blir hämtnings tiden 24tim senare. 
väljer man att lämna in kl. 10.00 och hämta kl. 16-19 debiteras en dagtid enligt: vardag 250kr helg 400kr

För strödagar/dagis hundar är inlämningen enlig överenskomelse och hämtning senast kl19.  Hög säsongs veckor är:
v51-52 jul & v1 nyår
v7-8-9 sportlov
v15-16 påsk
v25 midsommar.
v29-32 semestertider
v44 höstlov.
plus alla röda dagar.

Semester stängt 23juli-2augusti